Aikido Japonca üç heceden oluşur.

  • Aİ-harmoni, (uyumlu hareket etme)
  • Kİ-ruh, düşünce, akıl evrensel enerji
  • DO-yol.

Aikido evren ile uyumun yoludur. Saldırganın hamlesine imkan vermeden uygulanan savaş sanatıdır.  Saldırı tamamen uygulanmadan nötralize edecek şekilde saldırganın duruşuna ve hareketlerine duyarlı olabilmektir.

Aikido, Morihei Ueshiba (1883-1969) tarafından Japonya”da 20. yy’ın ilk yarısında doğmuş ve geliştirilmiş bir Japon savaş sanatıdır. O”Sensei Ueshiba, yaklaşık 900 yıllık Daito Ryu Aikijutsu tekniklerini, kendi aydınlanma yolunda kazandığı anlayışıyla yoğurarak farklı bir savaş sanatı olan bugünkü aikido formunu ortaya koymuştur.

Aikido bireyin tam entegre bir insan olarak ortaya çıkabilmesi için ruhu mükemmelleştirmenin, vücudu ve aklı güçlendirmenin, bireyin fiziksel ve zihinsel gücünü birleştirmenin yoludur.